Modalități de plată

Plata se va realiza doar după confirmarea comenzii și încheierea unui contract de prestări servicii specific fiecărui cumpărător. Produsele Advertigo nu pot fi achiziționate de persoane fizice, contractul se încheie între două persoane juridice, iar plata se face la termenul stabilit în contract prin instrumentele bancare specifice.